Over de windturbines in de Noorder IJplas

Door Lodewijk Bleijerveld op 26 april 2023

De plannen voor drie windturbines in de Noorder IJplas worden steeds concreter. Afgelopen vergadering lag de vergunningsaanvraag voor waarop de stadsdeelcommissie haar punten (van zorgen) kon meegeven aan het college. En dat waren er veel.

Als PvdA Amsterdam Noord steunen wij de duurzaamheidsambities van onze coalitie. We moeten af van fossiele brandstof. Gas, olie, kolen: het is vervuilend en eindig. We zijn het verplicht onze aarde leefbaar te houden en door te geven. En daarvoor is groene energie een must en vinden we dat ook Amsterdam Noord haar steentje daaraan moet bijdragen.

Het plaatsen van windturbines in de Noorder IJplas staat al jaren op de agenda. En als fractie in Noord zijn we nooit tegen windturbines geweest, maar wel altijd kritisch op het volgende:

  • De windturbines zijn niet schadelijk voor mens en natuur.
  • Je beseffen dat het plaatsen van windturbines een ongelooflijke impact heeft op de leefomgeving. Dat gepaard gaat met veel terechte vragen en zorgen van alle omwonenden. Daar moet goed rekening gehouden mee worden, want als we niet opletten gebeurt in het klimaatdebat straks hetzelfde als in het stikstofdebat, als in het asieldebat. Dan zijn we straks misschien met ons allen duurzamer, maar niet langer een samenleving.

Van de gemeente kregen we begin april een uitgebreide toelichting op de plannen en de effecten van impact van de drie beoogde windturbines. Maar toen ik met deze presentatie langsging bij de bewoners van Zijkanaal-H om hierover met hen in gesprek te gaan nam dit hun vragen en zorgen helemaal niet weg. Integendeel zelfs. “Als ze zo rekening met ons houden, zijn de windturbines dan nog wel rendabel? Wie gaat het controleren? Waarom kunnen ze niet monitoren bij bestaande windmolens wat de impact is op houten huizen?” Etc. Vragen en zorgen waar ik geen antwoord op heb, maar de gemeente toch allang met hen over in gesprek moet zijn?

Zolang bewoners die zo dicht bij windmolens wonen nog zoveel zorgen en vragen hebben en wantrouwend zijn: dan moeten we dit heel serieus nemen. Het klimaat valt of staat nu niet met deze drie windmolens, het vertrouwen in ons wel. Tel daarbij op dat eind maart ineens bekend werd dat de meest zuidelijke windturbine 100 meter westelijk geplaatst diende te worden. Op zo’n langlopend project, zo’n ingrijpende aanpassing: dat doet wat met het vertrouwen van omwonenden.

Op 19 april stond dit onderwerp weer op de agenda van de stadsdeelcommissie. Door de opstellers van het advies leek het of de stadsdeelcommissie positief of negatief op de vergunningsaanvraag kon adviseren. Op zo’n gevoelig dossier een pijnlijke fout. Ons werd namelijk gevraagd zorgen mee te geven, waar het college bij de vergunningsaanvraag op moest letten.

Gezien het bezoek aan de bewoners van Zijkanaal-H vonden wij het allerbelangrijkst – wat ook een van de kernadviezen van de expertgroep gezondheidseffecten windturbines – om aan het advies omtrent de vergunningsaanvraag toe te voegen: Start met de kennis en gegevens die er nu liggen een wederzijds zorgvuldig proces van participatie en dialoog. En zorg dat dit proces open en transparant is. Deze is in zijn geheel overgenomen door de stadsdeelcommissie.

Kijkend waar we nu staan, en vanwaar we vandaan kwamen: dan zijn er echt heel veel stappen voorwaarts gezet. Maar zoals wel vaker: het gaat niet om ons, het gaat om de bewoners. Bewoners moeten zich gehoord te voelen, en dat is nu onvoldoende het geval. Met 17 kritische punten van de stadsdeelcommissie, inclusief ons punt, verwacht de PvdA fractie dat de gemeente deze zorgen uiterst serieus neent en snel de wederzijdse dialoog met de bewoners oppakt.

Lodewijk Bleijerveld

Lodewijk Bleijerveld

Amsterdam. De mooiste stad op aarde. Maar lang niet meer voor iedereen. Een fijne en betaalbare woning, fatsoenlijk werk, gelijke kansen in het onderwijs, vertrouwen in een overheid die er voor iedereen is: voor veel Amsterdammers allang geen vanzelfsprekendheid meer. Daarom strijd ik voor een stad waar iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf

Meer over Lodewijk Bleijerveld
Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!

Waar ben je naar op zoek?