Wordt Bestuurslid voor de PvdA in Noord!

18 april 2023

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart is medegedeeld dat Maartje Gras terugtreedt als penningmeester van onze afdeling. Daarom zijn we voor het afdelingsbestuur Amsterdam-Noord op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Tevens zijn we op zoek naar in ieder geval twee nieuwe algemeen bestuursleden. We willen vanuit de energie van de kandidaten kijken wat het best bij hen past. Je kunt hierbij denken aan rollen met betrekking tot de campagne, communicatie en ledenbehoud – en werving.

Wat verwachten we van de algemene bestuursleden?

Een algemene bestuursfunctie kun je zowel vervullen als je veel of weinig ervaring hebt bij de afdeling. Het belangrijkste is dat je een aantal uur per week kunt vrijmaken voor het bestuurswerk, dat je enthousiast bent en goed kunt samenwerken. We willen kijken welke rol het beste bij de kandidaten past, zodat het een leuke periode wordt!

Je kunt hierbij denken aan taken zoals het organiseren van campagnes. Bijvoorbeeld door het houden van gesprekken op winkelcentra of markten over vraagstukken in Amsterdam. Als campagnecoördinator neem jij het voortouw en probeer je leden te enthousiasmeren om mee te doen. Andere taken kunnen zich richten op communicatie en het organiseren van ledenactiviteiten, zoals debatavonden.

Wat verwachten we van de penningmeester?

Vind jij het leuk om je als vrijwilliger in te zetten binnen het bestuur van onze politieke vereniging? Heb je affiniteit met financiën en financiële administratie? Solliciteer dan als penningmeester van het bestuur van de PvdA in Amsterdam-Noord!

Wat zijn de globale taken van de penningmeester?

  • Je verzorgt de boekhouding, de betalingen en de financiële administratie van het bestuur. Je maakt daarbij gebruik van het boekhoudkundig systeem van de PvdA.
  • Je stelt jaarlijks een begroting op, houdt zicht op de inkomsten en uitgaven en legt hierover in het financieel jaarverslag verantwoording af aan de leden van de PvdA in Amsterdam-Noord.
  • Naast de specifieke taken als penningmeester kan je ook binnen het afdelingsbestuur andere bestuurstaken oppakken. Als penningmeester besteed je ongeveer 2 uur per week aan de bestuurstaken.

Procedure

De ALV heeft een kandidaatstellingscommissie ingesteld. Deze commissie zal aan de ALV een voorstel doen en kandidaten voordragen. De commissie bestaat uit Bob Maas, Jordy Blom, Mohamed Belkasmi en Gracella Hoepel.

Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 12 mei een korte motivatie en cv naar Bob Maas ([email protected]). De commissie zal op 20 mei selectiegesprekken voeren tussen 10:00 – 15:00. Mocht je twijfelen of wil je meer weten neem dan contact op met Bob.

Waar ben je naar op zoek?