Gezond en betaalbaar wonen
Verkiezingsprogramma

Gezond en betaalbaar wonen

Een plek om te wonen is een recht. PvdA Amsterdam-Noord wil betaalbare huurwoningen en sociale koopwoningen bouwen, huisjesmelkerij aan banden leggen en woningcorporaties aansporen om bestaande woningen te renoveren en te verduurzamen.

Bestaande woningen maken we weer betaalbaar door de huursector te reguleren en de zelfbewoningsplicht, waarbij een koper de gekochte woning zelf moet gaan bewonen, uit te breiden. We bestrijden discriminatie op de woningmarkt en gaan segregatie tegen. En natuurlijk staan we naast alle Noordelingen van wie de gezondheid is beschadigd door woningen vol schimmel, tocht en loden leidingen.

Daarnaast grijpen we de energietransitie aan om slechte woningen te verbeteren. Zo bouwen we een stad waarin alle inkomensgroepen een huis kunnen vinden in een gemengde buurt. Met woningen die niet meer gebouwd worden voor de hoogste bieder, maar voor de mensen die de stad draaiende houden.

Onze 5 belangrijkste maatregelen:

  • De PvdA bouwt aan buurten. De PvdA wil jaarlijks 7500 betaalbare woningen bouwen in gemengde buurten in Amsterdam. 40% van die woningen moet sociale huur zijn.
  • Nieuwbouw moet bijdragen aan een fijne en leefbare stad waarin ook de bewoners van bestaande wijken zich thuis voelen. De PvdA vindt dat iedereen een woning verdient, ongeacht je inkomen, achtergrond of gezinssituatie.
  • De PvdA wil wonen weer toegankelijk en betaalbaar maken voor jongeren, gezinnen en senioren. Dat doen we door hard in te zetten op het reguleren van de huur- en koopprijzen.
  • De PvdA ziet de energietransitie als kans om alle woningen in de stad op te knappen en te verduurzamen. Met een isoleeroffensief willen we dat alle woningen in Amsterdam vanaf 2030 minimaal energielabel B hebben. We beginnen en doen het meest in die wijken waar de woningen nu het slechts zijn. Zo profiteren de Amsterdammers die nu het minste hebben het eerst en meest van de energietransitie. De klimaatcrisis moet namelijk sociaal aangepakt worden.
  • De PvdA zet in op het beter verbinden van Noord met de rest van de stad en wil meer voorzieningen creëren in deze buurten voor bewoners.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?