14 november 2013, Latherusstraat 145 | Latherusstraat 145

Brainstorm met kandidaten, fractie en campagneteam

Op donderdag 14 november is er een brainstormsessie met kandidaten, fractie en campagneteam.