17 juni 2013, Stadsdeelhuis Noord 7e verdieping | Stadsdeelhuis Noord 7e verdieping

Fractievergadering

De PvdA fractie vergadert elke maandagavond vanaf 20.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar. Je bent van harte welkom om een keer langs te komen.

Als je voor vrijdag een e-mail stuurt naar pvda@noord.amsterdam.nl  dan zenden we je tijdig de agenda en de stukken.