Door op 10 december 2012

Aantal huisuitzettingen in Noord flink gedaald

De eerste helft van dit jaar kende Amsterdam Noord een enorme stijging van het aantal huisuitzettingen. De PvdA in Amsterdam Noord diende, nadat Leefkringhuisdirecteur Paul Scheerder melding deed van deze alarmerende toename, een motie in. Fractievoorzitter Markus Sanders: ‘wij schrokken enorm toen we hoorden dat het aantal ontruimingen in Noord zo toenam. We hebben het dagelijks bestuur gevraagd om op korte termijn uit te zoeken wat hier de oorzaak van is en maatregelen te nemen om het beleid te verbeteren’.

Woningcorporatie Ymere vorig jaar kampte met een ict-probleem waardoor huurders niet werden aangemaand.  Bij het maken van een inhaalslag heeft vervolgens een groot aantal ontruimingen plaatsgevonden. Op grond van het signaal van Amsterdam Noord heeft DWI met de directie van Ymere afspraken gemaakt over een soepelere benadering van de huurders. Portefeuillehouder Coby van Berkum is daarnaast met de direct betrokken instellingen Leefkringhuis, Doras, DWI en Meldpunt Zorg en Overlast in gesprek gegaan. Er vindt nu wekelijks overleg plaats om te horen waar moet worden ingegrepen. Deze aanpak werkt uitstekend, door de korte lijnen kan snel actie worden ondernomen die ontruiming kan voorkomen. Het aantal ontruimingen is mede hierdoor sterk teruggelopen.