Amsterdam Plus School

26 maart 2020

Een paar weken terug waren Paul en Canan op bezoek bij de Amsterdamse Plus. Dat is een bijzondere voorziening, is onderdeel van ROC TOP en heeft vier locaties in Amsterdam waarvan een in Noord. Op de Duinluststraat 20 worden nu 96 kwetsbare jongeren opgevangen in deze uitvalvoorziening.
Jongeren komen bij de Amsterdamse Plus via hulpverlening, reclassering, justitie of de leerplichtambtenaar. 40% van de jongeren in locatie Noord komen ook uit Noord de rest van de 96 jongeren komen uit de rest van de stad.
Het gaat hier om kleinschalig en apart onderwijs. Dat het kleinschalig is is ook verplicht, klassen mogen niet meer dan uit 12 leerlingen bestaan.
Situatie in Noord ziet er echter anders uit:
96 leerlingen die verdeeld zijn over 12 klassen hebben maar vier lokalen tot hun beschikking waardoor soms klassen samengevoegd moeten worden terwijl dit niet mag. Drukte in de klassen zal voor deze kwetsbare leerlingen zo maar uitval kunnen betekenen. Locatie is dus klein en krap. Leerlingen hebben geen ruimte om tijdens de pauze of tussen de lessen door zich te ontspannen en van een aula is geen sprake. Leerkrachten hebben geen eigen ruimte delen zelfs de WC met de leerlingen en er is een piepklein administratie die tevens de lerarenkamer is.
We hebben dit probleem neergelegd bij de portefeuillehouder en gevraagd of ze in gesprek wilt gaan met ROC TOP om te kijken hoe de locatie probleem van de Amsterdamse Plus opgelost kan worden. Portefeuillehouder heeft dit toegezegd ook zegt ze toe om directie OJZ (die verantwoordelijk is voor huisvesting scholen) te vragen op zoek te gaan naar een oplossing.