Door op 3 december 2010

Bezuiniging op wegenonderhoud voorkomen

De programmabegroting voor Amsterdam Noord is op 24 november door de deelraad goedgekeurd. PvdA-fractievoorzitter Markus Sanders gaf tijdens de vergadering aan: ‘In tegenstelling tot het landelijke beleid wordt door het stadsdeelbestuur van Amsterdam Noord een linkse en sociale koers gevaren waarbij de beperkte financiële middelen worden besteed aan belangrijke zaken zoals armoedebestrijding, zorg en goede onderwijshuisvesting’.

Een ander speerpunt van de PvdA is een goed onderhouden leefomgeving. Want Noord heeft naast veel groen, veel gaten in de wegen. Sanders: ‘de inwoners van Noord vinden een schone, hele en veilige leefomgeving belangrijk. De PvdA heeft een motie ingediend, die door de raad is aangenomen, om de bezuiniging op wegen zoals voorgesteld in de programmabegroting terug te draaien’.
Het is ook duidelijk dat ,hoewel de bezuinigingen voor 2011 nog meevallen, er de komende jaren stevige bezuinigingen op Noord afkomen. Sanders kondigde aan dat de inzet van de PvdA zal zijn dat de gevolgen van de bezuinigingen zoveel mogelijk beperkt worden voor de inwoners. ‘Wij willen dat het bestuur goed kijkt naar de effectiviteit van het beleid en de efficiëntie van de organisaties’.