7 maart 2014

Coby van Berkum: “PvdA gaat samen met buurten optrekken om Noordse belangen te behartigen”

De nieuwe bestuurscommissies zijn zelfstandig bevoegd om te beslissen over 23 lokale taken. De andere 150 taken vallen onder de centrale gemeenteraad. Dat betekent dat de PvdA erop inzet om samen met buurtinitiatieven, buurtondernemingen en bewonersgroepen vaak naar het stadhuis te gaan om zaken in Noord voor elkaar te krijgen. PvdA-lijsttrekker Coby van Berkum: “We hebben handen om vraagstukken in de buurt aan te pakken en benen om hard richting beslissers aan de andere kant van het IJ te lopen. Dat gaan we dan ook intensief doen de komende vier jaar, samen met buurtinitiatieven en wijkondernemingen. We willen samen met bewoners en ondernemers optrekken om onze Noordse belangen effectief te behartigen”.

Op het druk bezochte verkiezingsdebat in café De Bult op het Mosveld op donderdagavond 6 maart pleitte de PvdA-lijsttrekker heel praktisch om eruit te halen wat erin zit als bestuurscommissie nieuwe stijl. Hoe groot ook de afstand lijkt tussen stadsdeelhuis en stadhuis, de PvdA zal alles uit de kast halen om de belangen van Noord zoveel en zo intensief mogelijk te behartigen. De avond was gewijd aan het thema ‘sociaal doe het zelven’ in de buurt en de manier waarop de lijsttrekkers daarmee denken om te gaan de komende vier jaar, als ze aan de bestuurstafel zitten. Coby van Berkum vindt dat vrijwilligersinitiatieven alle ruimte moeten krijgen en dat bestuurders en ambtenaren ook moeten durven loslaten door minder regels te stellen en meer hulp te geven aan bewonersinitiatieven. Wat gespreksleider Marius Ernsting tot de uitroep bracht dat de bestuurscommissie verdacht veel op een opbouworgaan gaat lijken.

Dat werd ontkend door PvdA-lijsttrekker Coby van Berkum. De overheid is meer dan een clubje opbouwwerkers. De lokale bestuurders doet er in haar visie toe, ook als die officieel minder te vertellen hebben. Zij gaf het voorbeeld van een oudere buurtbewoner die aan het eind van zijn leven, in zijn laatste maanden, maar niet de zorg thuis kreeg die hij nodig had. Ondanks het advies van de huisarts vonden de zorginstellingen dat meneer maar naar het ziekenhuis moest. Daar is hij overleden, helemaal tegen zijn zin in. Coby van Berkum heeft toen als portefeuillehouder zorg de oren gewassen van die zorginstellingen en erop gewezen dat ze de wens van patiënten om thuis te blijven wonen, en daar te overlijden, veel meer moeten respecteren door hun zorgaanbod daarop af te stemmen. Dat wordt nu verbeterd. “Dan blijkt dat je er als lokale overheid wel degelijk toe doet, want naar mij wordt wél geluisterd en zorginstellingen gaan dan hun zorgaanbod menselijker maken. Dat is toch mooi, als we samen de bureaucratie effectief kunnen bestrijden?”