Dankzij PvdA Noordse aanpak energiearmoede aangescherpt

Door Lodewijk Bleijerveld op 23 maart 2023

Energiearmoede is een heel groot probleem in Amsterdam Noord. Naar schattig hebben 1 op de 4 Noordse huishoudens hiermee te maken. Tijd voor actie, aldus de PvdA fractie.

Er is sprake van energiearmoede als huishoudens meer dan 10% van het inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Voor energiearmoede zijn in feite drie hoofdoorzaken: de snel stijgende energieprijzen, een slecht energielabel van de woning en een gebrek aan financiële middelen van de bewoners. Drie hoofdzaken waar je niets aan kunt doen, en dat maakt het zo schrijnend.

In het najaar van 2022 hebben onze commissieleden Canan Uyar en Lodewijk Bleijerveld vragen hierover gesteld. Hebben we dit in kaart in Noord? Welke inzet wordt er gepleegd om ervoor te zorgen dat Noordelingen die hard door de energiecrisis worden geraakt ook daadwerkelijk worden bereikt met de aanpak energiearmoede? Uit de beantwoording lazen we dat aanvullend op de stedelijke aanpak het DB ook wilde bijdragen aan de aanpak van energiearmoede. In december ’22 hebben onze commissieleden met de dagelijks bestuurder Esther Lagendijk hierover ook een gesprek gevoerd. Daar liet ze hen weten met een lijst te komen met de Noordse aanpak op energiearmoede.

Tijdens de commissievergadering van 22 maart is de Aanpak energiearmoede in Noord besproken. De gemeente verdient lof voor de gaten die ze hebben gevuld die door corporaties ontstaan zijn. Denk hierbij aan gemeentelijke energietoeslag, hulp bij energiebesparing, ruim 60 ambtenaren die nu vrijwillig als energiecoach ingezet worden. We zien hoge percentage bereik minimahuishoudens verdiend alle lof.

Maar met de gemeentelijke aanpak alleen zijn we er niet, en zullen we er ook niet mee komen. Energiearmoede moet in de haarvaten van ons stadsdeel moeten worden aangepakt: van buurtkamers tot sportverenigingen, van gebedshuizen tot in de mobieltjes via social media. Onze agendering heeft ervoor gezorgd dat we een beeld hebben gekregen van de Noordse aanpak en dankzij dit advies konden we het aanscherpen.

 

 

Lodewijk Bleijerveld

Lodewijk Bleijerveld

Amsterdam. De mooiste stad op aarde. Maar lang niet meer voor iedereen. Een fijne en betaalbare woning, fatsoenlijk werk, gelijke kansen in het onderwijs, vertrouwen in een overheid die er voor iedereen is: voor veel Amsterdammers allang geen vanzelfsprekendheid meer. Daarom strijd ik voor een stad waar iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf

Meer over Lodewijk Bleijerveld

Waar ben je naar op zoek?