Lid Bestuurscommissie

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer.

Zij is zowel in 2010 als in 2014 met voorkeurstemmen in de stadsdeelraad gekozen. Zij houdt zich vooral bezig met de aanpak van armoede en voortijdige schooluitval. Canan maakt zich ook sterk voor de positie van vrouwen en doet veel huiskamerbezoeken bij vrouwen in huis. Zij is een bruggenbouwer en verbinder. Canan is lid van de Cliëntenraden van het BovenIJ ziekenhuis en van UWV Groot Amsterdam tevens is ze RvT lid van Simonscholen.