Stadsdeelcommissielid

Canan Uyar

Canan is maatschappelijk werker. Ze werkt op projectbasis voor verschillende organisaties zoals zelforganisaties, gemeenten en het ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit en geeft advies over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer.

Canan werd in 2010 en in 2014 met voorkeurstemmen in de stadsdeelraad gekozen. Sinds maart 2018 zit ze in de Stadsdeelcommissie en is ze fractievoorzitter van de Pvda Amsterdam Noord. Ze is ruim 11 jaar actief in Noordse politiek. Zij houdt zich vooral bezig met de aanpak van armoede, schuldhulpverlening en voortijdige schooluitval in Noord. Canan maakt zich ook sterk voor de positie van vrouwen en legt veel huiskamerbezoeken af, met name om in gesprek te komen met vrouwen. Zij is een bruggenbouwer en verbinder. Canan is lid van de Denktank van het BovenIJ ziekenhuis en ze is ze RvT lid van de Simonscholen. Ze heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van PvdA-Amsterdam 2018-2022.