Door op 21 december 2011

Deelraad Noord geeft voorzet aan dagelijks bestuur

Tijdens de raadsvergadering van 21 december heeft de deelraad Amsterdam Noord besloten het voorstel voor sluiting van de sportcomplexen De Weeren en Elzenhagen (DWV) niet volledig te volgen. Door een motie en amendement van PvdA, Groenlinks en SP is voorkomen dat locatie De Weeren wordt gesloten en moet het dagelijks bestuur begin 2012 opnieuw met voorstellen komen. voor de eventuele verplaatsing van DWV naar de Buiksloterbanne, het clubterrein van De Volewijckers.

Jacob Oost (PvdA): sluiting van sportcomplex De Weeren is gezien de ligging van het complex en de functie van voetbalclub FCNA voor de jeugd in de buurt (Nieuwendam)niet wenselijk. Het stadsdeel moet zich dan ook inzetten om het sportpark te behouden en deze bezuiniging op een andere manier zien te realiseren.

De deelraad zet voorts vraagtekens bij de door het dagelijks bestuur voorgestelde verkeersoplossingen bij verplaatsing van DWV naar de Buiksloterbanne. Jacob Oost (PvdA): ’door het vervallen van de eerder geplande brug over het Noord-Hollands kanaal zal een aanvaardbare oplossing voor het verkeer en het parkeren zeer moeilijk en zeer kostbaar zijn’.

De PvdA geeft aan dat het streven is één sportcomplex te handhaven in het centrumgebied van Noord. Opheffing vande DWV-velden is voor de coalitiepartijen hierbij nietuitgesloten, maar alleen als de plannen overtuigen.

Oost: ‘de deelraad heeft een voorzet gegeven, het is nu aan het dagelijks bestuur om voorjaar 2012 met acceptabele voorstellen te komen’. De nieuwe voorstellen van het dagelijks bestuur moeten inzicht geven in de noodzakelijke oplossing voor de verkeer- en parkeerproblematiek bij de verplaatsing van DWV naar de Buiksloterbanne. Ook dehieraan nog ontbrekende financiële onderbouwing moet dan beschikbaar zijn.

De deelraad heeft ‘ hoe pijnlijk deze maatregel ook is’ , wel ingestemd met de opheffing van 3 voetbalvelden van TOB op het complex De Melkweg. Bijna alle partijen zien dit laatste als noodzakelijk in verband met de grote overmaat aan voetbalvelden in dat deel van Noord.