Door op 27 januari 2015

Deze week in de bestuurscommissie

De bouw van een nieuwe moskee in Nieuwendam op de Parnassialocatie leidt tot weerstand in de buurt. De PvdA fractie wil de bouw mogelijk maken, maar wil oplossingen voor mogelijke parkeerproblemen in de buurt.

Het handhavingsplan telt 18 prioriteiten: 17 Amsterdamse en 1 Noordse. Een hele klus. Belangrijkste probleem is echter dat Noord te weinig handhavers dreigt te krijgen: voor 2015 is er nog geld voor 18 handhavers, voor 2016 niet meer. PvdA wil in gesprek met het Dagelijks Bestuur om hier een stokje voor te steken.

De jaarrekening 2014 geeft inzicht in hoe het stadsdeel haar geld heeft besteed. Te veel geld dat nodig was voor maatschappelijke dienstverlening en welzijn is op de plank blijven liggen, veelal door organisatorische problemen. De PvdA wil met het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur praten over oplossingen om beter op de budgetten te sturen in 2015 om herhaling te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door iedere vier maanden een voortgangsrapportage over de uitvoering van het beleid naar het Algemeen Bestuur te sturen.

De bestuurscommissie komt naar de bewoners toe deze winter! De voorbereiding van de begroting is in volle gang. Met dit jaar voor het eerst interviews in delen van Noord, en een acht tal gesprekken met buurtbewoners met leden van de bestuurscommissie in verschillende delen van Noord.
De resultaten helpen de bestuurscommissie bij het maken van keuzes voor de verschillende buurten bij de begroting van 2016. Een nieuwe aanpak die inhoud en betekenis geeft aan het begrip dat de bestuurscommissie de ‘ogen en oren’ van de buurt is.

De PvdA is blij met deze ontwikkeling, en draagt haar steentje bij bij het experiment.

Zie verder de agenda van de bestuurscommissie voor woensdag 28 januari a.s. om 20.00 uur:
http://www.noord.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissie-0/vergaderingen/module-6/
http://www.noord.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissie-0/vergaderingen/module-7/