Door op 22 april 2011

Einde vuiloverlast door Vliegende brigade

Het straatbeeld in Noord wordt op veel plekken al maandenlang bepaald door grote hoeveelheden illegaal gedumpt grofvuil. Illegaal aangeboden grofvuil wordt op dit moment pas de volgende officiële ophaaldag weggehaald. Bij hoge uitzondering haalt het stadsdeel voortijdig iets weg. Een onacceptabele situatie vindt de PvdA, bewoners die zich aan de regels houden mogen niet de dupe worden van buren die hier lak aan hebben.

De partij heeft daarom verantwoordelijk portefeuillehouder Paquay (SP) middels een motie verzocht per direct een zogenaamde vliegende brigade in te zetten. Een vuilniswagen die binnen 48 uur na een meldingen van bewoners -maar ook proactief- illegaal afval opruimt.
Markus Sanders (fractievoorzitter PvdA): ‘het vele vuil op straat is niet alleen storend maar ook onveilig. Zo is bijvoorbeeld het aantal vuilnisbranden flink toegenomen van 2 naar 10 per week.
Paquay heeft bij de invoering beloofd op te treden als er ongewenste situaties in buurten zouden ontstaan. Deze belofte wordt niet waargemaakt. De portefeuillehouder heeft kort geleden extra maatregelen aangekondigd, maar denkt dat deze pas in oktober het gewenste effect opleveren. Dat duurt ons te lang vandaar deze motie. Noord moet schoon en wel per direct. Voor alle duidelijkheid: Wij hebben de motie niet geschreven voor de mensen die zich niet aan de regels houden. Het niet op de juiste dag aanbieden van grofvuil blijft strafbaar de milieupolitie gaat strenger controleren op dit punt’.