Door op 4 juli 2012

Hulp voor FC New Amsterdam

Voetbalclub FC New Amsterdam zit in de problemen doordat de KNVB mogelijk geen licentie zal afgeven vanwege een betalingsachterstand. PvdA deelraadsleden Klaas Loef en Jacob Oost zijn van mening dat het stadsdeel de club bijstand moet verlenen. Zij dienden daarom tijdens de raadsvergadering van21 juni een motie in, mede ondertekend door GroenLinks, de SP en Boven Y partij.

Oost: ’FC New Amsterdam ligt in een zogenaamde Krachtwijk en speelt een zeer belangrijke rol voor veel kinderen die in deze wijk wonen. Ook de doelstellingen van de club sluiten perfect aan bij het door het stadsdeel voorgestane beleid. FC New Amsterdam heeft een toegevoegde waarde voor dit deel van Noord omdat de vereniging meer wil doen voor de (jeugd)leden en de wijk dan een gemiddelde voetbalvereniging. Maar de club verkeert nog in een opbouwfase en heeft hierdoor nog geen eerlijke kans gehad om zich te bewijzen. Voor de jeugdvoetballers en de wijk zou het enorm jammer zijn als er op deze locatie niet meer gesport kan worden’.
Door het aannemen van de motie krijgt het dagelijks bestuur de opdracht om de club bijstand te verlenen bij de problemen die men heeft met de KNVB-licentie . De deelraad wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht over de mogelijkheden om het verlies van de KNVB-licentie te voorkomen.