26 november 2013

Kom naar de ALV stad op 29 november om een noorderling in de gemeenteraad te krijgen

Op de advies kandidatenlijst voor de gemeenteraad staan slechts 2 noorderlingen: Aissa Zanzen op plek 14 en Marianne Ringma op plek 26.

Hieronder vertellen zij wat u van hen in de gemeenteraad kunt verwachten.
In de nieuwe structuur, waarbij het beleid in de Stopera gemaakt wordt, acht het bestuur het erg belangrijk dat er iemand in de raad zit die de situatie en de mensen in noord kent.

Kom naar de ALV Amsterdam op 29 nov om noorderlingen op de lijst te steunen!
ALV PvdA Amsterdam
Vrijdag 29 november 20.00u
Sint Nicolaaslyceum, Prinses Ireneweg 21

Beste partijgenoten,

Ik vind het erg fijn dat ik mij via deze weg aan u allen mag voorstellen. Mijn naam is Aissa Zanzen. 36 jaar geleden werd ik geboren in een kleine stad in Noord Marokko. Mijn vader was naar Europa vertrokken op zoek naar betere kansen voor hem en zijn gezin.

Enkele jaren later mocht ik me bij hem voegen. Mijn vader had al snel door dat ook mijn toekomst hier lag. Mijn komst naar dit mooie land was een ontdekkingsreis en een uitdaging. De ontplooiingskansen, de cultuur, de vrijheden, de gelijkheid tussen mensen, de democratische verworvenheden en de directheid van de Amsterdammers lieten mijn nieuwsgierigheid alleen maar groeien. Ik wist het zeker, bij deze samenleving wil ik horen en aan deze samenleving wil ik een bijdrage leveren. Tijdens en na mijn studie ben ik actief geworden in Noord en ben ik actief gebleven. Ik vond dat meer mensen bewust moesten zijn van de kansen die onze samenleving bood en dat het een eer en een verantwoordelijkheid is om die kansen met beide handen te grijpen. Emancipatie en verheffing komen niet zo maar en zijn geen makkelijke processen. Daar is energie, doorzettingsvermogen en wilskracht voor nodig. Ik begon eerst lokaal binnen de Marokkaanse gemeenschap deze boodschap te verkondigen en daarna landelijk omdat ik vond dat er binnen de gemeenschap nog veel terrein te winnen viel. In Noord heb ik mij de afgelopen jaren ingezet in een aantal buurten op het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie.

En hier sta ik dan 20 jaar na mijn komst naar Nederland, kandidaat voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van mijn stad Amsterdam. 

Als ik namens u deel mag nemen aan de gemeenteraad, wil ik me graag hard maken voor de volgende onderwerpen:

Onderwijs:
geen kind verlaat meer het onderwijs met een taalachterstand
geen zwakke scholen meer in onze stad
energiezuinige en schone scholen

Armoede:
goede voorlichting over maatregelen waar mensen recht op hebben
meer werkgelegenheidstrajecten lokaal in de wijk
meer werkervaringplekken voor jongeren en vrouwen
betere samenwerking tussen instanties om schuldenopstapeling te voorkomen
meer groepsvoorlichting in de diverse gemeenschappen

Veiligheid:
elk stadsdeel maakt gebiedsgericht veiligheidsplannen samen met bewoners
elke wijk krijgt een veiligheidscoördinator
gerichte aanpak op jeugdoverlast in de openbare ruimte en in panden
bewonersbetrokkenheid bij veiligheid in de buurt versterken

Ouderen:
meer groepsactiviteiten voor ouderen in de buurt
betere ondersteuning en facilitering van mantelzorgers
ondersteuning van vrijwilligersprojecten die isolement bij ouderen doorbreken

Diversiteit:
op alle basisscholen programma gelijk = gelijk invoeren
burgerinitiatieven die taboes doorbreken in gemeenschappen ondersteunen
een sterke anti-discriminatiecampagne voor de hele stad
een integraal emancipatiekader voor 1 Amsterdam

Ik hoop dat dit ook onderwerpen zijn die u nauw aan het hart liggen. Ik ga me 100% inzetten om elke Amsterdammer te dienen en om het belang van Noord in de gemeenteraad constant onder de aandacht te brengen. Ik hoop dat ik op uw steun kan rekenen.

Hartelijke groet,
Aissa Zanzen
A_zanzen@hotmail.com

Marianne Ringma
Beste partijgenoten,
Ik ben Marianne Ringma (56 jaar) en sinds 2010 vertegenwoordig ik u en de PvdA in de stadsdeelraad. Om verder te kunnen werken aan de bereikbaarheid, leefbaarheid, economische vitaliteit en schoonheid van Noord, heb ik mij kandidaat gesteld voor de Amsterdamse gemeenteraad. Om kans te maken op een verkiesbare plek heb ik echt uw stem nodig op de ALV van 29 november. Kom op voor Noord!

Actief in de deelraad van Amsterdam-Noord, wat heb ik gedaan tot nu toe?

Als woordvoeder in de commissie ruimtelijke ontwikkeling heb mij ingezet voor behoud en renovatie van de Van der Pekbuurt, de bescherming van ons prachtige Landelijk Noord, een goede bereikbaarheid van Noord en een goede balans tussen wonen en werken in het havengebied. De betrokkenheid van burgers en ondernemers heb ik gesteund. Daarbij heb ik kennis gemaakt met diverse maatschappelijke organisaties die hun vragen en zorgen met de PvdA willen delen.

Wat wil ik doen voor Amsterdam en voor Noord?
De positionering, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Amsterdam binnen de Metropoolregio is belangrijk voor de economie en ons welzijn. De aantrekkelijkheid en levendigheid van Amsterdam – inclusief Noord – schuilt mede in een uitgekiende mix van wonen en werken. Het bepalen van een goede balans tussen bedrijvigheid en wonen in de stad vraagt om deskundigheid én belangstelling voor de belangen van alle betrokkenen. Dit betekent dat de dialoog tussen bewoners, ondernemers en overige betrokkenen actief en open moet zijn. Hiervoor zal ik mij inzetten.

Noord vertegenwoordigt binnen de stad een geheel eigen en bijzondere plek waar wij trots op kunnen zijn. De historische kwaliteit en identiteit van de stad, van Noord wil ik onder de aandacht houden en beschermen. Speciale aandacht verdient Landelijk Noord, een kostbaar gemengd woon- werk- en recreatiegebied waar gebiedsmanagement zinvol kan zijn. Mijn betrokkenheid bij Landelijk Noord wil ik voortzetten.
De bereikbaar van de stad, van Noord moet goed zijn. Hiervoor zijn voorzieningen nodig, zoals goed (aanvullend) openbaar vervoer en slimme infrastructuur om verbindingen mogelijk te maken. De komst van de Noord/Zuidlijn juich ik toe, maar ook het overige openbaar vervoer in en voor Noord, zoals het busvervoer, moet passend zijn. Goede pontverbindingen blijven noodzakelijk. De plannen voor een brug over het IJ, een historische wens van menig Amsterdammer, wil ik concreet maken.

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 gaan de nieuwe bestuurscommissies aan de slag. Het is belangrijk dat de gemeenteraad, het college en de bestuurscommissie van Noord goed zullen samenwerken. Ik geloof in sterke bestuurscommissies die het gesprek met de gemeenteraad en het college van Amsterdam aangaan voor de belangen van bewoners en ondernemers. Ik ga investeren in een goed contact tussen de centrale stad en de (toekomstige) bestuurscommissie in Noord.

Contactgegevens
Marianne Ringma: marianne.ringma@gmail.com / 06 411 900 17
Huidige functie: Programmamanager bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

marianne_ringma