Door op 16 oktober 2011

Meldpunt klachten sluiten buurtcentra

De PvdA in Amsterdam Noord opent een meldpunt waar gebruikers van buurtcentra die klachten hebben over de communicatie rondom de sluiting van hun buurtcentrum kunnen melden.

Markus Sanders (fractievoorzitter PvdA): ‘zowel bij de sluiting van Buurtcentrum Ons Huis, als bij de voorgenomen sluiting van Buurtcentrum de Rietwijker kwamen bij de fractie klachten binnen van ongeruste – en boze gebruikers. Mensen zijn ontevreden over de manier waarop met hen wordt gecommuniceerd. In een zeer laat stadium krijgen ze te horen dat hun buurtcentrum gesloten wordt. En nóg later wordt gecommuniceerd dat iedereen een alternatief krijgt aangeboden. Hierdoor maken gebruikers zich onterecht zorgen over de toekomst van hun activiteiten. Op vrijwilligers moet je zuinig zijn, die moeten hun tijd en energie kunnen steken in het goede werk dat ze doen en niet belast worden met onnodige stress en inspanningen zoals brieven schrijven aan het stadsdeel en inspreken in de raad.Sanders heeft daarom namens de PvdA vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur. ‘Gelukkig deelt portefeuillehouder Paquay onze mening en heeft toegezegd een einde te maken aan de gebrekkige communicatie met de gebruikers van de te sluiten buurtcentra. Vanaf 1 januari zal een andere welzijnsorganisatie het beheer van de Rietwijker gaan overnemen. Ook wordt er gewerkt aan een uitvoeringsplan om de sluiting van sociale accommodaties zonder problemen te laten verlopen.De PvdA roept gebruikers van buurtcentra op wanneer zij ondanks de genomen maatregelen klachten hebben over de communicatie rondom de sluiting van hun buurtcentrum, dit te melden via het mailadres van de fractie: pvda@noord.amsterdam.nl of telefonisch: 020-6349447