18 februari 2010

Noord veel schoner geworden

Noord is de afgelopen 4 jaar een stuk schoner geworden zo blijkt uit een recent onderzoek van de Dienst Onderzoek en statistiek. Sinds 2007 is het rapportcijfer gestegen van een 6.7 naar een 8.5. Dat is een veel hogere stijging dan de rest van de stad. Er is gekeken naar afval op straat, in het groen en bij containers.

De PvdA is uiteraard tevreden dat het DB er in de afgelopen periode in is geslaagd om samen met de inzet van bewoners vele buurten in het stadsdeel schoner en mooier te krijgen.

De PvdA wil dat in de komende raadsperiode de ingeslagen weg om de openbare ruimte zorgvuldiger in te richten en te beheren, wordt voortgezet. Als buurten, wijken en parken mooi, heel en veilig zijn is het heel wat minder uitnodigend om rotzooi te trappen. De vele projecten in de buurtaanpak leiden tot meer gevoel van verantwoordelijkheid van bewoners voor hun eigen omgeving. Deze positieve aanpak wil de PvdA de komende periode met nog meer kracht voortzetten.