Door op 24 september 2012

Onbegrip bij PvdA voor aanpak Ymere in de Van der Pekbuurt

Ondanks een ander advies van Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en protesten van diverse maatschappelijke organisaties, kiest woningbouwcorporatie Ymere toch voor sloop/ nieuwbouw in de Van der Pekbuurt. De bewoners kregen onlangs een nieuwsbrief in de bus, waarin Ymere meldt vergunningen te hebben aangevraagd voor nieuwbouw en renovatie voor twee zogenoemde “voorbeeldblokken”.

Dit  is de voorbode voor het “stap voor stap vernieuwen” – zoals Ymere het noemt –  van de buurt, waarbij sloop van nog veel meer woningen niet is uitgesloten. Dit betekent aantasting van een vrijwel ongeschonden historisch tuindorp en dorpsgezicht en sloop van een flink aantal betaalbare huurwoningen.
Omdat de van der Pekbuurt binnenkort op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangewezen zal worden als beschermd stadsgezicht, heeft BMA de plannen van Ymere tegen het licht gehouden en een advies uitgebracht over de waarde en kansen van deze buurt. BMA  pleit vooral voor een integrale aanpak van de Van der Pekbuurt, gezien de “grote samenhang tussen stedenbouwkundige opzet, architectuur en openbare ruimte”. Door de buurt  “stukje-bij-beetje”  te vernieuwen , stelt BMA, ontstaat het gevaar  dat de aanwezige samenhang verdwijnt en daarmee de bijzondere betekenis van de buurt voor de stad. In de huidige visie van Ymere ontbreekt volgens BMA “een duidelijk beeld van de verbeteringen die er met sloop/nieuwbouw voor de buurt te behalen zijn.” De financiële overwegingen van Ymere om te kiezen voor sloop in plaats van renovatie zijn voor BMA ook onvoldoende overtuigend.

Marianne Ringma, raadslid voor de PvdA in Amsterdam-Noord, stelt dat er zorgvuldiger omgesprongen moet worden met de Van der Pekbuurt: ‘De plannen van Ymere zijn meerdere malen onderwerp geweest van heftige discussies in de deelraad. Heel spijtig en verontrustend daarom dat Ymere niet in gesprek gaat met alle betrokkenen om te praten over de toekomst van de buurt, maar eenzijdig lijkt te kunnen bepalen wat er moet gebeuren om de Van der Pekbuurt te verbeteren. Jarenlang achterstallig onderhoud door de corporatie mag niet automatisch leiden tot sloop en nieuwbouw. Bovendien vertegenwoordigt de Van der Pekbuurt cultuurhistorisch gezien een bijzondere  waarde voor de stad  die bescherming verdient’. De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van de deelraad. Uit de beantwoording van die vragen blijkt dat het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord er bij Ymere op aangedrongen heeft van sloop af te zien. Het dagelijks bestuur zegt tevens  “formeel-juridisch geen mogelijkheid te hebben om sloop tegen te houden”. Hiermee lijkt het dat de corporatie vrij spel heeft.