Door Wiljan Linders op 28 maart 2014

PvdA, D66 en SP gaan verder onderhandelen

Donderdagavond 27 maart werd het duidelijk: Coby van Berkum (PvdA), Saskia Groenewoud (D66) en Erna Berends (SP) gaan de komende dagen gedrieën verder onderhandelen over de vorming van het dagelijks bestuur en het bestuursakkoord van de bestuurscommissie Noord. Na een uitgebreide openbare consultatieronde in het stadsdeelhuis direct na de eerste vergadering van de spiksplinternieuwe bestuurscommissie bleken de fracties deze samenwerking, gezien de verkiezingsuitslag, de meest logische te vinden. Per slot van rekening zijn PvdA, D66 en SP de drie grootste partijen in Noord.
Ook is door alle partijen een reeks inhoudelijke programmapunten genoemd die de kern van het programma zouden kunnen vormen voor het nieuwe dagelijks bestuur én het algemeen bestuur de komende vier jaar. Onze lijsttrekker Coby van Berkum bracht helder naar voren dat wat de PvdA betreft in ieder geval de belangrijkste speerpunten zijn: zorg voor elkaar (inclusief armoedebestrijding) in buurt en wijk vooral t.a.v. ouderen, grote inzet op vermindering werkloosheid door verdere groei werkgelegenheid en nieuwe bedrijven in Noord, hard werken aan schone, hele en veilige wijken, betaalbaar wonen voor mensen met een smalle beurs met handhaving van ten minste 30 procent sociale huur in nieuwbouwprojecten én duurzaam bouwen.

De eerste vergadering van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie werd gehouden om een aantal ‘huishoudelijke’ zaken op de rails te zetten: de overdracht door het vorige bestuur aan dit bestuur (zeg maar: de ‘erfenis’ van het vorige stadsdeelbestuur), reglement van orde e.d. Vooral belangrijk was de verkiezing van de tijdelijk voorzitter van de bestuurscommissie voor de periode tot 7 april. Unaniem werd onze PvdA-lijsttrekker Coby van Berkum gekozen als tijdelijk voorzitter. Zij heeft de taak om de bestuurscommissie te loodsen richting coalitie, bestuursakkoord en definitieve samenstelling van het dagelijks bestuur. Op 7 april moet dit alles geregeld zijn.

Bijna alle leden van de bestuurscommissie Noord (het algemeen bestuur) waren deze dag beëdigd door burgemeester Van der Laan in het stadhuis. Bijna, want 1 aankomend lid van het algemeen bestuur (Hans Bremer van de PVVA) woont nog niet in Noord en mag dus nog niet aantreden als volksvertegenwoordiger. Hij kon de onderhandelingen gadeslaan vanaf de publieke tribune.

(verslag: Tom Tossijn)

Wiljan Linders

Wiljan Linders

Ik was jarenlang de campagne-coördinator voor de PvdA in Amsterdam-Noord. Sinds oktober 2017 zit ik in het campagneteam van de PvdA Amsterdam en ben ik verantwoordelijk voor het organiseren van buurtbivaks en het werven en motiveren van campagnevrijwilligers. Ik verhuisde in 2008 naar Amsterdam-Noord. Ik woonde eerst in het Plan van Gool en begin 2014

Meer over Wiljan Linders