Door op 7 maart 2016

PvdA: iedere buurt een whatsappgroep voor meer veiligheid!

Bewoners kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid in hun buurt, door deel te nemen in een buurtwhatsapp (soms ook sms) groep.Daar waarschuwen buurtgenoten elkaar bij onraad. Het blijkt goed te werken, zeker als er in de buurt ook nog borden hangen,  met verwijzing naar de aanwezigheid van een buurtwhatsappgroep.
De PvdA is daarom blij dat het aantal whatsappgroepen in Noord toeneemt. Wat de PvdA betreft zou eigenlijk iedere buurt in Noord een dergelijke groep moeten hebben.

Er is echter ook een belangrijk aandachtspunt. In Zeeland berichtte een krant onlangs over teveel whatsappgroepen voor één buurt. Er bleek overlap te zijn, niet alle mededelingen waren altijd zinvol en iedereen wil de wijkagent in zijn groep hebben. Dat kan tot problemen leiden. Reden voor de PvdA om te vragen aan het Dagelijks Bestuur hoe het ermee staat in Amsterdam Noord en of ook hier maatregelen nodig zijn.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Onderwerp: buurtwhatsappgroepen voor een veiliger Noord

 

Het Dagelijks Bestuur wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is bekend hoeveel buurtwhatsappgroepen er op dit moment in Amsterdam Noord actief zijn?
  2. Kunt u aangeven in welke gebieden een buurtwhatsappgroep op dit ogenblik bestaat?
  3. Kunt u aangeven in welke buurten een bord staat waarop gewezen wordt op het bestaan van de whatsappgroep, dan wel waar deze binnenkort geplaatst gaan worden?
  4. Is bekend bij politie of stadsdeel of er overlap bestaat tussen de groepen in het stadsdeel?
  5. Is er naar de mening van het DB aanleiding voor het indelen naar buurten door het stadsdeel?
  6. Hoe kijkt u aan tegen de Zeeuwse aanpak?
  7. Is het mogelijk om juist in buurten waar nog geen buurtwhatsappgroep bestaat, actieve bewoners te stimuleren om er één te starten?

 

Toelichting

De PvdA wil een veilig Amsterdam Noord. Bewoners kunnen daar zelf ook een belangrijke bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door deel te nemen in een buurtwhatsappgroep (soms ook sms alerts). Daar waarschuwen buurtgenoten elkaar bij onraad. Buurtwhatsappgroepen dragen daadwerkelijk bij aan een veiligere buurt en een toenemend veiligheidsgevoel. De PvdA is er dan ook positief over, en is blij dat het aantal whatsappgroepen in Noord toeneemt, en dit ook een plek heeft in de veiligheidsaanpak van het stadsdeel. Wat de PvdA betreft zou eigenlijk heel Noord een dergelijke groep moeten hebben, zodat in alle buurten in Noord op borden gewezen kan worden op  het bestaan van een groepsapp.

Er is echter ook een belangrijk aandachtspunt. De Provinciale Zeeuwse Courant berichtte onlangs over teveel whatsappgroepen voor één buurt. Er bleek overlap te zijn, niet alle mededelingen waren altijd zinvol en iedereen wil de wijkagent in zijn groep hebben. http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/politie-brengt-structuur-in-buurtwhatsapps-zeeland-1.5756591

Samen met het gemeentebestuur verdeelde de politie Schouwen in 35 ‘buurten’ van 1000 inwoners. De eerste uit een buurt die zich via een mailtje meldt bij buurtwhatsapp@schouwen-duiveland.nl wordt automatisch groepsbeheerder. Die beheerder komt in een aparte groep, waar de wijkagent deel van uit maakt. Alle beheerders krijgen van de gemeente een gebruiksaanwijzing, een grote sticker om te tonen dat de buurt whatsapp heeft en een aantal kleine brievenbusstickers voor de deelnemende bewoners. Op haar website en advertentiepagina promoot de gemeente de whatsappgroepen, en heeft een kaart gepubliceerd waarop de bewoners de voor hun buurt bestemde whatsappgroep kunnen vinden.  

De PvdA vindt het belangrijk dat buurtwhatsappgroepen een bewonersinitiatief moeten blijven. Er zijn in Noord al diverse groepen die gebruik maken van de kennis over de aanpak die is opgedaan door smsalert in Molenwijk.  Wel is het wellicht mogelijk door Noord in te delen naar buurten en via de website van het stadsdeel toegankelijk te maken, om het gebruik ervan verder te verbeteren, en daarmee de veiligheid van de buurten in Noord.

Alphons Muurlink