Door op 2 juni 2012

PvdA wil behoud van de Sacramentskerk in Tuindorp-Oostzaan

Er is terecht verzet tegen de sloopplannen van corporatie Stadgenoot voor de Sacramentskerk in Tuindorp-Oostzaan, zegt Marianne Ringma, raadslid voor de PvdA in Noord. Zij heeft het dagelijks bestuur gevraagd met Stadgenoot te gaan praten over een alternatief. De Sacramentskerk wordt nu gebruikt door Vereniging HOP SING. De pastorie van de kerk wordt door de Stichting Veteranen Amsterdam benut als inloopvoorziening en ontmoetingsplek.

Het is goed dat gebouwen op deze manier een nieuwe bestemming krijgen. Alleen zo kan Erfgoed behouden blijven. Noord moet ook zuinig en trots zijn op het Erfgoed.  Rigoureuze   sloopplannen – van corporaties in dit geval – zoals onlangs voor de Van der Pekbuurt  en nu voor de Sacramentskerk,  moeten niet mogelijk zijn. De Sacramentskerk aan de Kometensingel 150 in Noord verdient de status van gemeentelijk  monument en de Van der Pekbuurt  verdient de status van beschermd stads- en dorpsgezicht. Historisch Centrum Amsterdam-Noord  (HCAN) en erfgoedorganisaties pleiten al jaren voor een actief beleid om historisch waardevolle en geliefde gebouwen te behouden. Het dagelijks bestuur heeft op aandringen van de PvdA daaraan gehoor gegeven en in december 2011 een Plan van Aanpak voor monumenten vastgesteld. Nu komt het aan op de uitvoering, zegt de PvdA woordvoerder. Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2012 bleek dat ook het dagelijks bestuur onaangenaam verrast was door de sloopplannen van Stadgenoot voor de Sacramentskerk.  Hopelijk leidt een interventie van het dagelijks bestuur tot een verantwoord restauratieplan voor de kerk.