Samen de buurt maken?

18 januari 2020

Gemeente Amsterdam investeert de komende jaren extra in buurten. In de Stadsdeelcommissie hebben we dit voor het jaar 2019 en 2020 besproken en samen gekeken welke buurten een extra stimulans kunnen gebruiken.


De Kleine Wereld was als eerste aan de buurt die mocht zelf bepalen hoe ze de door de Gemeente beschikbaar gestelde 250.000 euro wilden besteden in eigen buurt. De bewoners hebben na verschillende bijeenkomsten de thema’s vastgesteld: Jeugd, Sport, Rattenpreventie, Eenzaamheid, Armoede en Groen. Bewoners en organisaties uit de buurt mochten voor deze thema’s activiteiten bedenken en vandaag hun keus bepalen wat betreft welke activiteiten uiteindelijk uitgevoerd mochten worden. Ze mochten dus zelf bepalen waar en hoe 250.000 verdeeld en besteed mocht worden. Onze
Paul en Canan waren vandaag aanwezig en waren super blij met de betrokkenheid en kracht van de buurt. Zo zie je maar dat wanneer je de regie uit handen geeft er heel wat moois in de buurt ontstaat. Die voor saamhorigheid, eigenkracht, levendigheid en leefbaarheid zorgt.