Door op 13 maart 2014

SMS alert in iedere wijk

Iedere Amsterdammer wil een veilige buurt om in te wonen, ook in Noord. Er is vooruitgang geboekt de afgelopen vier jaar. Maar overlast, criminaliteit, en inbraken moeten verder omlaag. De politie alleen kan daar niet voor zorgen. In mijn wijk – de Molenwijk – , werken bewoners, corporatie, stadsdeel en politie samen met een wijk sms alert. Laten we eens kijken of dat SMS alert in iedere wijk in Noord kan worden ingevoerd, zodat de veiligheid in heel Noord verder verbetert.
Sinds vijf jaar organiseert en beheert een groep burgers in de Molenwijk het sms alert, en waarschuwen de politie wanneer dat nodig is. Aanleiding was een aantal incidenten, en het gevoel dat de buurt achteruit ging, verloederde en de criminaliteit steeg. De groep bewoners hebben zich, met een aantal instanties zoals stadsdeel Noord, straatcoaches, beveiligingsinstanties, woningcorporaties en politie, verenigd in een groep ‘onze (molen) wijk. Het bijzondere van dit initiatief is dat het initiatief niet kwam van de overheid, maar van Henk Veen en Freeda Verburg, twee bewoners van de Molenwijk. Bewoners geven aan dat sindsdien het beter gaat met de wijk. Het idee heeft diverse prijzen gewonnen.
SMS je
SMS alert werkt als volgt: ziet een van de deelnemers iets verdachts in de wijk dan worden de overige deelnemers gewaarschuwd via een centrale SMS. Deze SMS activeert iedereen en vaak wordt ook contact opgenomen met de politie. Als het nodig is gaan deelnemers de straat op om slachtoffers te steunen. Daarnaast overlegt de groep regelmatig over incidenten in de wijk met betrokken professionals. Vanuit dit overleg worden diverse andere activiteiten ontwikkeld om de wijk leefbaar en veilig te maken. Het SMS-alert is helemaal zelf door de bewoners georganiseerd zonder enige subsidie. De bewoners betalen de (beperkte) kosten van de sms’jes zelf. Door de SMS alert krijgt de wijk extra ogen en oren. n door samen te werken versterkt de sociale samenhang in de wijk.
Heel Noord
Samen werken aan een veilige buurt past helemaal in het beeld van de PvdA. Niet meer blauw op straat is de oplossing. Belangrijk is dat bewoners samen met politie, stadsdeel en anderen samen werken aan de veiligheid in hun buurt. Het lijkt iets kleins, zo’n smsje, maar het helpt. Natuurlijk voorkom je niet alle criminaliteit. Dat is een illusie. Maar iedere buurtbewoner die meedoet, helpt mee aan een nog veiligere woonomgeving voor de buurt waar hij of zij zelf woont. Laten we daarom kijken of het mogelijk is om het idee voor de sms alert ook in andere buurten of wijken in te voeren. Laatst was ik op bezoek bij een aantal bewoners in het Marjoleinterrein. Zij wilden de veiligheid van hun buurt vergroten, en bleken interesse te hebben in het invoeren van een sms alert in hun buurt.
Bijzonder
Het idee van de initiatiefnemers in de Molenwijk is op internet te vinden. Dus als bewoners in wijken in Noord het idee willen omarmen, is dat heel eenvoudig.