Door op 11 februari 2016

Streep door wegenonderhoud in Noord

De PvdA had het eind januari in het Algemeen Bestuur al gezegd: we geloven er niks van dat het college van Amsterdam – na vorig jaar al niet over de brug te komen – ineens wel de miljoenen zou overmaken die nodig zijn voor het achterstallig onderhoud aan wegen en openbare ruimte in Amsterdam Noord. En nu al krijgen we gelijk: gaat niet gebeuren. Sterker nog: Noord moet  zelfs 4,4 mln bezuinigen van het college. Onbegrijpelijk en onverstandig.

In juni 2015 besloot het college van Amsterdam om te komen tot één stedelijk parkeerfonds.  Op 26 januari 2016 kwam het college met voorstellen waarbij dit uitgewerkt is. Dit collegebesluit betekent dat Amsterdam Noord 4,4 mln moet bezuinigen. En daarmee is er te weinig geld voor regulier onderhoud van de openbare ruimte, wordt achterstallig onderhoud groter, komt handhaving van blauwe zones in de knel, en ontbreekt geld voor goede wegen in Noord.

Noord heeft – anders dan een aantal andere stadsdelen – erg weinig parkeerinkomsten.  Parkeerregulering is – tot nu toe in ieder geval – niet op grote schaal en met hoge tarieven nodig geweest in het stadsdeel. Daar wordt Noord nu voor afgestraft.  De Noordeling is daarvan de dupe.

Hoe moet het nu verder? Het Dagelijks Bestuur van Noord geeft in een reactie aan dat het met andere stadsdeelbestuurders gaat praten. De PvdA heeft daarin geen enkel vertrouwen. Waarom zouden andere stadsdelen bereid zijn om minder inkomsten te krijgen uit parkeren en dat geld naar Noord of andere stadsdelen met een tekort te laten gaan. Sterker nog: het college heeft zelf juist de keuze gemaakt om pal te staan voor de stadsdelen met hoge parkeerinkomsten.

Linksom of rechtsom moet er geld komen voor het onderhoud aan wegen en openbare ruimte. Als dat dus niet uit het parkeerfonds mag, dan zal Noord met voorstellen komen om dit voor 2016 en verder te regelen. De eerste mogelijkheid daarvoor is de voorjaarsnota. Maar we moeten nog maar zien of dat wel tot het gewenste resultaat leidt.

Eerst moet er geld gevonden worden voor de bezuinigingen. Het dagelijks bestuur zegde toe hier binnenkort met voorstellen te komen. Dat gaat hoe dan ook pijn doen.