Vervang geluidsschermen snel en duurzaam!

Door Canan Uyar op 10 maart 2023


Onze commissielid Canan heeft meegeschreven aan het advies over geluidsschermen. Initiatiefnemer Silke Tijkotte had het goede voorwerk gedaan. Advies is op 8 maart unaniem aangenomen in de stadsdeelcommissie.

Verwijderde geluidsschermen langs A10 Noord en lang wachten op tussentijdse maatregelen en vervanging van schermen is ons al maanden een doorn in het oog.

Initiatiefnemer had bij voorzet van het advies o.a. gezondheidsaspecten en duurzaamheid aan de orde te gesteld. En verzocht met een integraal plan te komen wbt geluidsschermen, zonnepanelen en luchtschermen.

Canan heeft het advies bondiger gemaakt en aangescherpt met ;

-Bij integrale visie verder te kijken dan vervangen van verwijderde geluidschermen. Zodoende ook delen langs A10 mee te nemen (o.a. Zunderdorp, Schellingwoude en de Volkstuinen -stiltegebied ) waar geen geluidsschermen zitten.

-Uitkomst van RWS onderzoek wat betreft plaatsen van zonnepanelen langs de Amsterdamse snelwegen hierbij te betrekken.

We vragen door middel van dit advies snelle actie van de Raad.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is sinds 2010 politiek actief in Noord. Ze heeft zowel in de stadsdeelraad (2010-2014) als de Bestuurscommissie (2014-2018) gezeten. Sinds maart 2018 zit ze in de Stadsdeelcommissie tevens is ze fractievoorzitter van Pvda Amsterdam-Noord. Zij houdt zich onder andere bezig met; gelijke kansen voor iedereen, balans tussen verdichting en leefbaarheid, behoud van groen, mobiliteit

Meer over Canan Uyar

Waar ben je naar op zoek?