Door Canan Uyar op 8 februari 2017

Bestuur neemt geen maatregelen: Klaprozenweg tot 2019 onveilig.

Dertien aanbevelingen om de Klaprozenweg veiliger te maken. En niet één wordt er uitgevoerd. En daar is iedereen in de Bestuurscommissie-Noord, behalve de PvdA en GroenLinks het mee eens.  We houden ons hart vast.

Bestuurscommissieleden zijn de ogen en oren van de buurt en de bewoners. Dus als bewoners over de onveilige Klaprozenweg klagen en je ziet dat dat ook het geval is wat doe je dan?  De PvdA commissielid Canan Uyar is afgelopen maanden het gesprek aangegaan met de bewoners, heeft de situatie ter plaatse bekeken met een gemeenteraadslid en heeft het aangekaart bij de verantwoordelijke stadsdeelwethouder. Maar een echte verandering en verbetering van de situatie is er nog steeds niet.

 

Bewoners bleven klagen dus is er een verkeersonderzoek gekomen die onomwonden tot de conclusie komt dat de situatie zeker onveilig is omdat daar gebouwd wordt, de hele weg open ligt en de alternatieve routes niet door iedereen gebruikt worden. Rapporteurs zoeken alternatieven om de omgeving en de weg veiliger voor fietsers en voetgangers te maken. Er volgen 13 aanbevelingen, maar niet één wordt er uitgevoerd.

 

Dagelijks zijn er 165 overtreders, geeft de portefeuillehouder toe, die de weg over steken op een plek waar het niet mag, of op de super smalle autoweg fietsen. En hierdoor een gevaar voor zichzelf en andere weggebruikers zijn. Natuurlijk hebben deze overtreders een eigen verantwoordelijkheid om de regels niet te overtreden. Maar dat kan natuurlijk niet het argument zijn om alle 13! aanbevelingen gewoonweg op zij te zetten om de weg veiliger te maken.

 

Het verzoek van PvdA en GroenLinks, die het probleem afgelopen week op de agenda zetten, om verschillende opties nogmaals te bespreken en te laten onderzoeken had geen enkele steun van de portefeuillehouder en de andere politieke partijen. Zelfs de aanbeveling om meer handhaving in te zetten om overtreders te ontmoedigen werd opzij gezet. De portefeuillehouder verwees simpelweg naar het college en de gemeenteraadsfracties om dat te regelen.

 

Door het niet uitvoeren van ook maar één van de dertien aanbevelingen wordt de veiligheid van de weg er niet beter op. Zoals de situatie nu ervoor staat, blijven de 165 overtreders per dag dus doorgaan. Dat is wat PvdA betreft de goden verzoeken.

Uw signalen over Klaprozenweg ontvangen we graag:  cananuyar@planet.nl

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar