Door Canan Uyar op 30 juni 2014

BESTUUR VERNIEUWD EN AFSCHEID VAN FRANK DE GRAAFF

Algemene Ledenvergadering PvdA Amsterdam-Noord
Donderdag 26 juli 2014
@Vrouwenbazaar Heimansweg

Aanwezig:
Patricia Croese, Frank de Graaff, Wiljan Linders, Jean-Micheal Veen, Tilly Duijts, Jona Linde, Alfons Muurlink, Canan Uyar, Maarten Poorter, Jesse Bos, Paul Scheerder, Klaas Loef, Aissa Zanzen, Lucien Nix, Tom Tossijn, Annie de Groot, Bonny Alberts, Syb Groeneveld, Marijke van Schendelen
Afwezig met bericht: Marjolein Schade en Coby van Berkum.
Lokatie: Vrouwenbazaar Heimansweg.

Tussen twee voetbalwedstrijden in kon de PvdA afdeling Amsterdam-Noord gebruik maken van de Vrouwenbazaar aan de Heimansweg. De voetballiefhebbers van dit buurthuis waren zo vriendelijk om buiten op het terras bij te praten, zodat wij binnen politieke kwesties van Amsterdam-Noord konden bespreken.

De vergadering werd gestart met de introductie van vier nieuwe bestuursleden: Wiljan Linders, Jean-Micheal Veen, Tilly Duijts en Jona Linde. Zij hebben hun sporen al verdiend tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en zetten zich graag energiek in voor de PvdA in Amsterdam-Noord. Zij gaven ieder een vlammend betoog over hun plannen en doelstellingen, waarbij zij onder andere een taak zien in het ondersteunen van de fractie. De eerste stappen zijn al gezet. De vorming van een Ombudsteam, activering van de leden, nieuwe activiteiten….. Het vernieuwde bestuur zal in het najaar komen met uitgewerkte voorstellen.

Voor Frank de Graaff, onze penningmeester, betekende dit het eind van zijn bestuursperiode. Frank was veel meer dan penningmeester. Hij was direct betrokken bij de politieke ontwikkelingen in Amsterdam-Noord, had een sleutelrol bij het opstellen van het programma en de recente onderhandelingen in Noord en was en is zeer betrokken en kritisch bij de landelijke politiek en in het bijzonder bij de opstelling van de PvdA. De mantelzorgboete en het beleid rond het kinderpardon zijn kwesties waarover hij met de nodige emoties opnieuw zijn zorg uitsprak. Frank neemt wel afstand van het bestuur, maar blijft betrokken bij de partij. Waarvoor heel veel dank.

Maarten Poorter, gemeenteraadslid en bewoner van Noord, gaf ons een kijkje in de onderhandelingskeuken van de stad. Het blijft natuurlijk jammer dat de PvdA geen deel uitmaakt van de stedelijke coalitie, maar de eerste stappen zijn al gezet op het front van de constructieve oppositie. Uit het verhaal van Maarten blijkt dat de fractie in de centrale stad met veel enthousiasme en strijdlust haar nieuwe oppositierol oppakt. Daarbij komt dat in alle bestuurscommissies de PvdA in het dagelijks bestuur zit. Onze invloed zal zich dus doen gelden. Maarten heeft zelf onder andere Zorg en de Decentralisaties in zijn portefeuille. Onderwerpen die ook belangrijk zijn voor de ontwikkelingen in Amsterdam-Noord. Omgekeerd heeft Maarten door zijn betrokkenheid met Noord goed zicht op hoe een en ander uitpakt voor de bewoners van Amsterdam-Noord. We houden elkaar goed op de hoogte.

Alfons Muurlink, fractievoorzitter binnen de Bestuurscommissie, sloot daar bij aan en vertelde over het zoeken naar een nieuwe vorm van politiek bedrijven en besturen.Door de trage totstandkoming van het coalitie-akkoord in de stad is het voor het stadsdeel Amsterdam-Noord lastig haar draai te vinden. Ook hierover hopen wij na de zomervakantie meer informatie te kunnen geven.

Om 10:00 uur, bij de start van de tweede voetbalwedstrijd, werd de vergadering gesloten. De voetballiefhebbers konden weer genieten van het grote scherm, en de politici praatten nog even na met een glas in de hand…… Living apart together.

Marijke van Schendelen
Voorzitter

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar