Bewonersinitiatief IJplein en bewateringsprobleem

Door Canan Uyar op 30 juni 2020

Dit is Anna,
zij woont op de IJplein in Oud-Noord.
Vijf jaar terug ergerde ze zich bont en blauw aan de grote plek voor haar flat waar nare struiken stonden die als afvaldump werden gebruikt.
Ze dacht dit kan en moet beter en dus vroeg ze vanuit bewonersinitiatieven ontginning van de plek die sindsdien Doktuin heet.
Met vijftal bewoners hebben ze van de afvaldump een paar heuse tuinen met bloemen, groente en kruidenvakken gemaakt. Het is een lust voor het oog zoals de tuinen er nu bijliggen. Van de bloemen, groente en kruiden in de tuin mogen alle bewoners genieten, oogsten en plukken. De leefbaarheid van de buurt is er vooruitgegaan ook de saamhorigheid tussen de bewoners is verbeterd. Een tuin die iedereen verbind.
Wel hadden ze een probleem met bewatering van de tuinen. Die staan namelijk op een flinke afstand van de drie of vier hoog waar bewoners wonen. Dat de initiatiefnemer en de verzorgers van de tuinen ook nog senioren zijn maakt sjouwen met gieters niet makkelijk.
Ze wilden graag een tapkraan op de openbare ruimte en hebben een aanvraag hiervoor ingediend zowel bij het Waternet als het Stadsdeel, zonder resultaat trouwens.
Uiteindelijk hebben ze bij ons aangeklopt, we wisten dat ze met ambtenaren niet verder kwamen dus dachten we dat wellicht de portefeuillehouder iets voor deze actieve bewoners kon betekenen.
Portefeuillehouder was erg blij dat senioren die ipv achter de geraniums zitten, een hele buurt wisten op te peppen met hun initiatief, zo actief waren. Maar gaf ook aan dat het stadsdeel het gebruik van drinkwater voor een buitentuin niet kan stimuleren en faciliteren.
Ze zei dat ze dezelfde oplossingen als desbetreffende ambtenaar aan de bewoners kan aanbieden. Namelijk een tuinslang met haspel of een regenton, voor allebei was er een budget beschikbaar.
Een Bingo en YES, YES, YES moment.
Want het klopt dat desbetreffende ambtenaar tuinslang met haspel aanraadde aan de bewoners. En zij die op eigenkosten aanschaften.
Maar een regenton en mogelijkheid van een budget daarvoor werd door hem niet genoemd, waarschijnlijk vergeten. Ook niet bij een tuinslang haspel trouwens.
Anna en de andere tuinverzorgers hadden een juich moment toen ze dit hoorden. Want ze betalen zich inmiddels suf aan bewateren van de tuinen en zijn doodmoe van water sjouwen. Dus de mogelijkheid tot aanvragen van een regenton hebben ze gelijk aangepakt.
Nu is het afwachten tot hun aanvraag voor een regenton goedgekeurd en gehonoreerd wordt.
Laten we zeggen dat politiek niet alleen maar over grote dingen gaat, het zijn de kleine dingen die het doen.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar