Door Canan Uyar op 4 februari 2017

Buurtgesprekken in de Vogelbuurt

Vandaag zijn we met kandidaat-Kamerlid Ilco Van Der Linde, Gemeenteraadslid Maarten Poorter Stadsdeelvoorzitter Coby van Berkum, de fractie en het bestuur van de PvdA Amsterdam-Noord en onze vrijwilligers op pad geweest in de Vogelbuurt.
We zijn in gesprek gegaan met de bewoners om te horen wat er goed gaat in hun buurt en wat de verbeterpunten zijn.
Dank aan onze Rode kanjers en buurtbewoners.

 

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar