Door Canan Uyar op 10 februari 2016

Duizenden camera’s om autobranden te laten stoppen?

Na berichtgeving over wéér een autobrand in Noord, kwam de VVD vorige week met een voorstel: meer blauw op straat, meer cameratoezicht en burgers die betrokken worden bij de jacht op de pyromaan. De PvdA fractie deelt de zorgen van de VVD  over de autobranden in Noord. De oplossingen  van de VVD zijn echter niet uitvoerbaar, in strijd met de wet en bovendien onbetaalbaar.

Autobranden in Noord komen helaas regelmatig in het nieuws. De PvdA is hier zo langzamerhand wel klaar mee en wil dat dit stopt. Daarom heeft de PvdA dit binnen het stadsdeel herhaaldelijk op de agenda gezet.  Nadat de Telegraaf vorige week berichtte over de autobranden, kwam de  VVD met een aantal voorstellen. Die gaan de autobranden helaas niet stoppen.

 

De VVD roep om meer blauw op straat is al zo oud. En nog steeds is het niet geregeld. Bovendien gaat het stadsdeel daar niet over. En hoeveel meer blauw moet je op straat hebben tussen 01.00 uur en 05.00 uur. Dat is namelijk het tijdstip dat de meeste auto’s in de hens vliegen.  Als de VVD dat echt wil, dan wens ik ze veel succes om dat voor Noord voor elkaar te krijgen bij de VVD minister Ard van der Steur in Den Haag. Maar als die extra politie er komt, zou de PvdA die juist willen inzetten voor woninginbraken, overvallen in winkels of tegen het gebruik van geweld tegen onze buschauffeurs. Die hebben een grote en jarenlange impact op de slachtoffers.

 

De VVD wil verder dat er camera’s moeten komen, veel camera’s. Autobranden komen in heel Noord voor. Noord heeft pakweg 1000 straten. Om iedere straat geheel in de gaten te houden, heb je minstens drie camera’s nodig. Dus 3000 camera’s om de hele boel goed in de gaten te houden.  Al die camera’s is volstrekt onwenselijk, in strijd met de privacyregelgeving, je heb (heel) veel personeel nodig om die camerabeelden te volgen en het kost enorm veel geld. Bovendien blijkt uit onderzoek (security 2009 England) dat 1000 camera’s gemiddeld bijdragen tot het oplossen van één misdrijf. Kortom: onmogelijk voorstel.

 

En tenslotte de oproep van de VVD dat Noordelingen actief moeten helpen bij het pakken van de pyromaan. Autobranden vinden meestal midden in de nacht plaats. Patrouillerende burgers  in heel Noord is niet realistisch. Het is ook niet wat de PvdA wil. Ik zou me bijvoorbeeld juist onveiliger voelen in zo een geval. En met mij velen. Opletten ja, patrouilles nee.  De PvdA weet dat ieder zich respecterende burger de politie belt als hij iets verdachts ziet. Dat is ook gebeurt bij diverse autobranden. Maar een oproep om de pyromaan op te pakken gaat ons te ver.
De PvdA en VVD  en zeker weten ook veel Noordelingen willen gewoon dat die autobranden stoppen. De VVD voorstellen dragen daar zeker niet aan bij. De PvdA is benieuwd naar de reactie van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur hierover.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar