Het is nog geen feest op de Liergouw maar er is licht ….

Door Canan Uyar op 21 november 2018

Heel Amsterdam is er al van de op hoogte dat de Liergouw een van de slechtste wegen van Noord is. De slechte situatie van de weg was meerdere keren te zien op AT5 en te lezen in Het Parool en de Echo. Afgelopen jaren was het namelijk een en al kommer en kwel op de weg. De belabberde toestand van de weg en de onveilige situaties erop waren een doorn in het oog van de bewoners. Er waren vaak herstelwerkzaamheden uitgevoerd op de weg door het stadsdeel maar geld om het wat beter en dieper aan te pakken was er gewoon niet. Bij de PvdA fractie kwamen heel wat klachten over de weg en verzoeken om alstublieft iets definitiefs eraan te doen binnen. Onze commissieleden Paul Scheerder, Canan Uyar en Régine Anmuth zijn er verschillende keren geweest om te kijken en om gesprekken te voeren met de Centrale Dorpenraad en de bewoners op zoek naar oplossingen voor de Liergouw.

De portefeuillehouder die worstelde met te veel achterstallig onderhoud in Noord was er hard mee bezig maar had de middelen ervoor niet. Ook de stadsdeelcommissie was van mening dat er zo snel mogelijk iets aan de weg gedaan moest worden. Uiteindelijk hebben we een advies geschreven dat unaniem door de stadsdeelcommissie is aangenomen en aan het Dagelijks Bestuur in Noord is aangeboden.

Portefeuillehouder kon alle hulp en steun goed gebruiken om de benodigde middelen en steun voor Liergouw te krijgen dus hebben we ook onze fractieleden in de gemeenteraad benaderd. We zijn blij en dankbaar dat die snel handelden. Ons raadslid Carolien de Heer kwam langs om door deze gevaarlijke en onveilige weg te fietsen en om de situatie in ogenschouw te nemen en Dennis Boutkan benadrukte op ons verzoek tijdens de commissievergadering van de raad nogmaals de noodzaak om zo snel mogelijk iets aan Liergouw te doen.

Ook wethouder van o.a. verkeer en vervoer Sharon Dijksma hebben we benaderd om de benodigde financiën voor een goed en veilig Liergouw voor elkaar te krijgen.  We zijn blij dat er nu voor 2019/2020 een bedrag van 1,35 miljoen begroot en vastgesteld is door de Gemeenteraad om de veiligheid van Liergouw te verbeteren. We zijn er nog niet want voor een duurzame, goede en nieuwe weg zijn er meer middelen nodig dan dit bedrag. Maar voor nu kan er in ieder geval een start gemaakt worden om Liergouw in ieder geval voor verkeer en fietser veiliger te maken.

We zijn blij dat door initiatief te nemen en samen op te trekken met de stadsdeelcommissie, de portefeuillehouder, onze fractie en wethouder in Amsterdam wij de krachten konden bundelen en iets voor Liergouw konden betekenen.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar