Door Canan Uyar op 5 februari 2010

Jetta Kleinsma bezoekt Leefkringhuis

‘De mensen die hier aankloppen hebben meestal meerdere problemen en zorgen tegelijk, die liggen op de terreinen van zowel zorg als sociale zekerheid’, zegt Paul Scheerder van het Leefkringhuis.

Hij heeft flinke ondersteuning in financieel opzicht en menskracht van Ahold en een subsidie van het stadsdeel en bovendien een groep meiden die net klaar is met of nog bezig met mbo-opleidingen als juridische dienstverlening. Bij het Leefkringhuis kunnen ze kennis maken met de praktijk. En hoe. ‘Net als wij zijn veel mensen die hier binnen komen lopen afkomstig uit de Marokkaanse gemeenschap. Omdat ze weten dat hier iets gebeurt met hun problemen durven ze te praten over zaken die binnen de gemeenschap vaak taboe zijn, zoals huiselijk geweld.’ Klijnsma: ‘Ook al hebben sommige van jullie hier een betaalde baan, ik wil toch even zeggen dat de rol van vrijwilligers in het wijkwerk van onschatbare waarde is. Buurbewoners kennen die vaak en storten zo sneller hun hart uit. En ga door met het goede werk!’
Coby van Berkum: “De PvdA in Amsterdam Noord heeft de afgelopen jaren het belangrijke werk dat door het Leefkring wordt verricht willen ondersteunen door het indienen van moties om extra geld beschikbaar te stellen . Wij hebben bijvoorbeeld een motie ingediend om in de begroting een stagevergoeding voor stagiaires op te nemen. Doordat er relatief weinig professionals werken, vervullen stagiaires een belangrijke en noodzakelijke rol bij de werkzaamheden van het Leefkringhuis”.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar