Door op 10 juni 2013

Moskeeën helpen Voedselbank:

In samenwerking met de PvdA Amsterdam-Noord hebben de Turkse moskeeën in de provincie Noord Holland voedsel ingezameld voor de voedselbank in Amsterdam-Noord. In Amsterdam-Noord zijn circa 325 huishoudens afhankelijk van de Voedselbank. In heel Amsterdam zijn dat zelfs 1660 huishoudens met maar liefst 1700 kinderen. Mensen die een beroep moeten doen op de Voedselbank krijgen, na een strenge controle van inkomsten en uitgaven, één keer per week een ondersteunend pakket aan eten, vertelt de directeur Voedselbank Amsterdam-Noord Paul Scheerder.

Scheerder: “wij zijn bijzonder blij met het initiatief van de Turkse moskeeën om een inzameling te houden voor voedsel. Het aantal gezinnen die een beroep moet doen op de Voedselbank neemt wekelijks toe. Daar staat tegenover, dat het beschikbare voedsel afneemt doordat ook bedrijven zuiniger gaan produceren. Wij zijn dan ook steeds meer mede afhankelijk van particulieren, kerken en moskeeën, scholen en het midden- en kleinbedrijf. Sommigen, zoals de kerken in Noord, houden zelfs een doorlopende actie. Gelukkig zijn er ook nog altijd mensen met een ruim hart te vinden zoals de Turkse bakkerijen in Noord die zelfs voor ons extra brood bakken.”

“Dit is een prachtige initiatief”, vertelde de bestuurder PvdA Amsterdam-Noord Huseyin Erarslan. Het landelijk PvdA-partijbureau heeft ook onlangs een oproep gedaan om voedsel te inzamelen voor de voedselbanken. Vorig jaar hebben we in het buurthuis De Meeuw een bijeenkomst georganiseerd over de armoede. Deze actie sluit mooi aan deze bijeenkomst.

Voor alle duidelijkheid: De moskee is de fysieke plaats van samenkomst voor het rituele gebed en de religieuze, sociale, culturele en educatieve activiteiten van de bijbehorende moskeegemeenschap. De moskee is daarmee de aanduiding van het gebouw.

Als raadslid ben ik zeer blij dat de moskeeën zich inzetten voor de kwetsbare groepen in de in onze samenleving. De islamitische ethiek richt zich sterk op het belang van het helpen van andere mensen en het geven van aalmoezen. Het is een belangrijke uiting van betrokkenheid op een ander, van zorg voor anderen. De betrokken portefeuillehouder Coby van Berkum was ook aanwezig tijdens het overhandigen van de inzameling en steunt deze actie ook. Deze actie kan een mooi voorbeeld zijn voor bedrijven, instellingen en vooral voor de horeca waar veel voedsel verspild wordt. Hopelijk gaan ze ook voortaan hun overtollig (houdbaar) voedsel geven aan de voedselbank in plaats in de prullenbak.