Door Canan Uyar op 13 oktober 2014

PvdA stelt mondelinge vragen over veiligheid op en rondom de Pekmarkt.

De verhuizing van Mosveldmarkt naar de van der Pek straat ging spoel.
Van der Pek straat heeft een geweldige allure gekregen met de Pekmarkt erbij.
Rode loper van Noord ziet er goed, levendig en gezellig uit. De Pekmarkt is vooral een plek waar verkoop van producten plaatsvindt, consumenten hun inkopen doen, mensen elkaar ontmoeten. Markt is een prima visitekaartje en een belangrijke voorziening voor het Stadsdeel.
Zoals bij iedere situatie het geval is, blijkt de praktijk de echte toets van de plannen.
De PvdA fractie heeft zich de afgelopen weken door bewoners, marktbezoekers, kooplieden en door weggebruikers goed laten informeren over de veiligheid van en rondom de Pekmarkt.
Autoverkeer die tijdens de markt blijft doorrijden, fietsers die met hun fiets in de hand, soms zelfs met hun bakfiets, een wandeling door de markt maken, scootmobielers die zich af en toe in alle bochten moeten wringen om door de smalle doorgang hun weg te kunnen vinden, waren aandachtspunten. De doorgang van de Pekmarkt is namelijk over een lengte heel wat smaller dan de meeste markten in Amsterdam. Dus met fiets in de hand lopen zorgt voor veel irritatie bij de bezoekers, scootmobielers als bij de kooplieden zelf. En het autoverkeer dat tijdens de markt blijft rijden zorgde af en toe voor onveilige situaties.

PvdA fractielid Canan Uyar heeft tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 oktober 2014 mondelinge vragen hierover aan het Dagelijks Bestuur gesteld.
Uyar vroeg onder andere of afsluiten van, van der Pek straat voor autoverkeer tijdens de markt mogelijk was. Tijdens de Raadsvergadering van 29 mei 2013 had de deelraad namelijk ingestemd met een motie die het DB opdraagt:’te onderzoeken of het mogelijk is het marktdeel van de van der Pek straat af te sluiten voor alle verkeer tijdens de markt en haar op- en afbouw’. Ook vroeg Uyar of het DB denkt aan een fietsverbod in de Pekmarkt. PvdA fractie is van mening dat zowel afsluiten van de van der Pekstraat voor autoverkeer als invoeren van een fiestverbod meer veiligheid op en rondom de markt zal creëren.
Fractie is dan ook teleurgesteld over de antwoorden van het DB.
Het DB vindt namelijk dat van der Pek straat toegankelijk moet blijven voor de auto’s. En fietsers met een fiets in de hand voetgangers zijn, dus mogen zij ongehinderd door de markt lopen.

Uyar “Afsluiten van het autoverkeer zou ons inziens meer ruimte voor de markt en meer veiligheid voor de bezoekers betekenen. Dat geld ook voor een eventueel fietsverbod dat in meerdere markten in Nederland geldt. Wel gaf het DB aan dat ze de situatie op en rondom de Pekmarkt zullen blijven volgen en evalueren. En waar nodig bij zullen sturen. Een goed voorbeeld was er tijdens de officiële opening van de markt op 11 oktober 2014. Van der Pekstraat was toen de hele dag netjes afgesloten voor het autoverkeer, een veilig gevoel.

Want voor het autoverkeer dat tijdens de markt langs blijft rijden houden we ons hart vast, het kan zomaar misgaan.
Daarom zullen we ook een vinger aan de pols blijven houden”, aldus Uyar.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar