Door Canan Uyar op 30 september 2016

Samen met Henk Boldewijn op werkbezoek aan de Klaprozenweg

Vandaag hebben we de stad even naar het ‘dorp’ gehaald. Fractielid Canan Uyar nodigde Raadslid Henk Boldewijn van de centrale stad voor een werkbezoek aan de Klaprozenweg uit.

De gemeente Amsterdam bouwt op dit moment aan twee nieuwe bruggen bij de Klaprozenweg. Eén voor fietsers en voetgangers en één voor autoverkeer. Zo’n groot project brengt natuurlijk enige ongemak, overlast en naar het schijnt ook onveilige situaties met zich mee. Uyar had eerder vragen hierover aan de portefeuillehouder gesteld maar daar dit om een grootstedelijke project gaat, bleek invloed uitoefenen moeilijk. Dan maar de hulptroepen inschakelen vanuit de centrale stad?

Boldewijn en Uyar werden vandaag door de buurtbewoners waaronder Saskia van den Heuvel en Bas Kok rondgeleid en bijgepraat, hebben geluisterd naar hun klachten, problemen, oplossingen en zijn af en toe flink geschrokken. De twee fractieleden gaan nu de handen in elkaar slaan en hopen zo tot een snelle en veilige oplossing te komen. Want de verkeerssituatie op de Klaprozenweg is momenteel zeker niet veilig.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar