Door Canan Uyar op 3 oktober 2013

Speeltuin Molenwijk opgeknapt

Kapotte speeltoestellen, boomstronken waar kinderen over struikelen, een verstopte afvoerput en een picknickbank waar na vandalisme maar weinig van over was zorgden ervoor dat de speeltuin in de Molenwijk veranderde in een onaantrekkelijke en bovendien onveilige speelplek.
Omwonenden en gebruikers van de speeltuin vonden het erg jammer dat deze in slechte staat verkeerde. PvdA deelraadslid Canan Uyar heeft wethouder Paquay gewezen op deze klachten. Het stadsdeel heeft daarop actie ondernomen; de defecte toestellen zijn gerepareerd en de speelplaats is opgeknapt zodat er weer veilig gespeeld kan worden. Ook is een nieuwe picknickbank geplaatst waar de begeleiders van de kinderen kunnen zitten.
De bewoners zijn erg tevreden, er kan gezellig aan de picknicktafel gekletst worden terwijl er ondertussen door de kinderen naar hartenlust wordt gespeeld.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar