Veilige hondenuitlaatgebied voor iedereen

Door Canan Uyar op 3 oktober 2019

Sinds het begin van de stadsdeelcommissie periode heeft onze commissielid Canan Uyar hondenlosloopgebieden in het Buiksloterpark en het Schellinwouderbreekpark op de agenda gezet en gevolgd.

Dit omdat vanuit de bewoners rondom deze parken, buurtbeheer Nieuwendam en de vrienden van het Schellingwouderbreekpark veel signalen en klachten binnen kwamen over hondenpoep, gemis prullenbakken, veel/weinig bebording, hondenuitlaatservices, bijtincidenten, wrijving tussen honden bezitters en niet bezitters enz.

Tijd dus om het beleid onder de loep te nemen. op 18 september hebben we in de stadsdeelcommissievergadering het onderzoeksrapportage van de hondenlosloopgebieden van de portefeuillehouder besproken en naar insprekers geluisterd.

Aan de hand daarvan heeft Canan gisterenavond een advies ingediend met praktische oplossingen zoals: duidelijke bebording, opruimplicht, goede communicatie, handhaving, prullenbakken, vaste uren en vergunningsysteem voor hondenuitlaatservices, enz.

Het advies is aangenomen, bal ligt nu bij de portefeuillehouder.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar