Door Canan Uyar op 27 augustus 2015

Veiligere Pekmarkt graag.

De Pekmarkt stond op 26 augustus 2015 op de agenda van Algemeen Bestuur van bestuurscommissie Noord. Vraag aan het Algemeen Bestuur was of die markt in de Van der Pekstraat moet blijven. In september 2014 is de markt van het Mosveld verplaatst naar de nieuw ingerichte Van der Pekstraat. We zijn inmiddels bijna een jaar verder dus tijd voor een onderzoek en evaluatie.

Onderzoek laat zien dat de Pekmarkt nieuwe bezoekers trekt. De besteding van bezoekers hoger liggen, die is zelfs met 25% gestegen en de waardering voor de markt is gestegen. Mensen buiten de Noord weten inmiddels te vinden, het aanbod en sfeer is volgens de bezoekers ook verbeterd. We kunnen dus zeggen dat de verplaatsing van de markt geslaagd is. Mooi nieuws dus voor de ondernemers, marktbezoekers en de buurt. Maar er valt nog wel wat te verbeteren.

De markt doet het dus goed maar passanten en ondernemers vinden de verkeerssituatie zorgwekkend en doen suggesties ter verbetering. PvdA fractie lid Canan Uyar had eerder al haar zorgen over de verkeersveiligheid van en rondom de Pekmarkt geuit en vragen hierover gesteld. Uyar vindt dat er zeker verbeterpunten zijn wat betreft de verkeersveiligheid van de Pekmarkt, ze heeft daarom tijdens de AB vergadering gevraagd wat de portefeuillehouder met verbeteringssuggesties uit het onderzoek gaat doen.

De PvdA fractie vindt namelijk dat veiligheid van de bezoekers, ondernemers en omwonenden zo goed mogelijk gegarandeerd moet worden. Iedereen kan dan veilig en met plezier naar de markt gaan en er rondlopen. In het Algemeen Bestuur was de zorg over de verkeersveiligheid breed gedeeld. De portefeuillehouder markten, Saskia Groenewoud, heeft toegezegd dat ze zich in zal zetten voor meer veiligheid op en rondom de markt en zal de PvdA en andere partijen in het Algemeen Bestuur hierover informeren.

De Pekmarkt kan dus wat PvdA betreft zeker op huidig plek gehandhaafd worden en we spreken verder over de verbetering van de verkeersveiligheid. Pekmarkt kan en moet namelijk veiliger. Wordt vervolgd.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar