Door Canan Uyar op 27 februari 2014

Verkiezingsdebat Stichting Cleopatra

Donderdagavond 27 februari was PvdA Amsterdam-Noord lijsttrekker Coby van Berkum aanwezig bij het verkiezingsdebat van Stichting Cleopatra. Ook GroenLinks, D66 en Partij van de Eenheid (kandidaat voor Gemeenteraad) waren aanwezig. Het debat werd in samen werking met ProDemos georganiseerd. Vragen als: ‘ Waarom stemmen we?’ ‘Wat zijn Gemeenteraadsverkiezingen?’ En ‘Hoe stem ik?’ kwamen aan de orde.
Nieuwe ontwikkelingen
Coby van Berkum benadrukte wat er ondanks de bezuinigingen zo goed gaat in Noord. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters is binnen vier jaar van 21% naar 12% verlaagd. Dat is een groot succes in zo’n korte periode. Ook de bezuinigingen in de zorg kregen de aandacht. Van Berkum: ‘het is belangrijk dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Zorg krijgen is niet meer vanzelfsprekend’. De focus is verlegd van ‘ik heb recht op dit’ naar ‘wat heb ik echt nodig?’. Maar wat men nodig heeft moet men ook krijgen, daar zal van Berkum zich ook voor blijven inzetten. In de komende periode ontvangt Noord 25% minder om voor de nodige zorg uit te besteden. Het is dus heel erg belangrijk dat het weinige dat we binnen krijgen goed besteed wordt daar waar het echt nodig is.
Sociale Loketten Noord behouden
Van Berkum: ‘De gemeenteraad wil één sociaal loket in Noord, ik strijd voor de vier sociaal loketten die wij in Noord hebben. Die wil ik hier behouden.
Eenzaamheid kunnen we onder bewoners opvangen. Je kunt mensen aan elkaar koppelen.

Goede ideeën vanuit de zaal: meer geld naar de stenen terug, opknappen pleinen, werk voor Noordelingen, extra activiteiten voor 8/16 jarigen, hangjongeren van straat halen, te veel vrijheid wat betreft coffeeshops, een bioscoop in Noord, meer speeltuinen en activiteiten voor moeder en kind samen, opstapje project is weg bezuinigd, die willen moeders terug. Kunstatelier voor vrouwen, meer aandacht voor oudere mensen en kinderen, mensen uit hun isolement halen, voorkomen beter dan genezen, betrokkenheid.
Waarom PvdA : 
Wij zijn tegen tweedeling in de Stad en stadsdeel. We hebben nog maar 1 zwakke school in Noord, opvoeding is thuis, onderwijs is op school maar samenwerking school en ouders is heel erg belangrijk. Voor mij was opleiding heel erg belangrijk. Ik heb altijd met jongeren gewerkt. PvdA zal altijd het vangnet houden voor mensen die het wat minder hebben. 
Goed onderwijs in elke buurt is heel erg belangrijk.

1925274_722147977815658_158446280_n

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijke werker. Zij werkt op projectbasis bij en met verschillende organisaties waaronder: zelforganisaties, Gemeentes en Ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit. Canan geeft ook advies aan medewerkers en bestuursleden van organisaties  over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Zij is zowel in 2010 als

Meer over Canan Uyar