Windmolens in Noord!

Door Canan Uyar op 18 juni 2020

Windmolens in uw buurt!
Regionale Energiestrategie (RES): duurzame energieopwekking.
Amsterdam is op zoek naar schoner en stiller energie waardoor we onafhankelijk worden van olie en gaswinning. Hiervoor moet meer energie duurzaam opgewekt worden en het elektriciteitsnetwerk moet flink uitgebreid worden. De opties hiervoor zijn vastgelegd in concept-RES Amsterdam.
Ook in de stadsdeelcommissie hebben we dit concept besproken. Deze week was er ook een druk bezochte webinar voor bewoners en ondernemers over ‘windmolens in uw buurt’. Tijdens deze webinar kregen deelnemers informatie over RES en de keuze voor windmolens in Amsterdam, ook mochten ze vragen stellen aan het projectteam.
Het gemeentebestuur wil 17 windturbines in Amsterdam plaatsen om windenergie op te wekken en heeft daarvoor zeven ‘zoekgebieden’ op het oog. Het gaat om locaties aan de randen van de stad zoals Noorder IJplas & haven Noord en
Ten Noorden Ring A10 Noord. Het staat nog niet vast waar en hoeveel windmolens er zullen komen. Dat hangt onder meer af van gesprekken met belanghebbenden en inwoners.
We begrijpen de zoektocht naar duurzame energie en weten ook dat windtribunes ivm geluidsoverlast en horizonvervuiling erg gevoelig ligt. Daarom is het erg belangrijk dat onze bewoners hierover goed geïnformeerd worden.
Gesprekken over de zoekgebieden zullen in het najaar van dit jaar plaats vinden. We hopen dat onze inwoners volop mee zullen denken en mee zullen praten. We houden u op de hoogte.

Canan Uyar

Canan Uyar

Canan is maatschappelijk werker. Ze werkt op projectbasis voor verschillende organisaties zoals zelforganisaties, gemeenten en het ministerie van Justitie. Ze geeft trainingen en cursussen aan vrouwen over empowerment, zelfredzaamheid en assertiviteit en geeft advies over multiculturele vraagstukken en diversiteit op de werkvloer. Canan werd in 2010 en in 2014 met voorkeurstemmen in de stadsdeelraad gekozen.

Meer over Canan Uyar